Stenåldersbyn 2500 f.Kr.

Spelet utspelar sig ca 2.500 f. Kr. på bondestenåldern så att byar har precis börjat att etableras.

- Starta spelet

Bybor

Byborna behöver mat och hyddor för att överleva. När det finns överflöd av mat i matförrådet kan befolkningen öka. Byborna är också arbetskraften. Desto fler bybor som finns, desto snabbare går alla arbeten. Dock äter de mer mat när de är många.

Hyddor

Hyddorna är bostäderna i detta spel. Under neolitikum bodde man tillsammans med sin boskap. En hydda har plats för sju stycken boende. Det gäller både bybor, får och kor. Har man för få hyddor dör befolkningen och djuren av köld och oväder. En hydda kostar 20 virke och 2 verktyg att bygga.

TIPS: En bra idé är att så snabbt som möjligt bygga en hydda så att byborna inte fryser ihjäl.

Mat

Maten är nödvändig för att inte byborna ska svälta ihjäl och för byns tillväxt. När det finns över 10 mat på lager finns det en möjlighet att populationen ökar. Detta ökar ju mer mat som finns upp till en viss nivå. Mat kan man få av att jaga, av att skörda sina åkrar och av att mjölka eller slakta sin boskap.

Matförråd

Matförrådet anger maximal mängd mat som kan lagras samtidigt. Bygg ut matförrådet för 25 virke och 4 verktyg. Plus 10 virke och 2 verktyg för varje ytterligare nivå.

Mark

Marken är den öppna mark som byborna röjt upp. Mark är nödvändig för att odla och för att ha boskap. Varje boskap behöver en obrukad mark för att ha bete, annars svälter de ihjäl. Ett djur går dock att ha utan att ha röjt något land. Marken går att plöja och odla från och med mars till och med maj och skördas i augusti och september. Ju mer mark man har, desto längre tid tar det att röja ny.

Marken visas som 0/0/0 där vit är röjd oplöjd mark som lämpar sig till bete för boskap. Den gula är plöjd mark och den gröna marken är plöjd och odlad. För att få någon skörd måste man både plöja och odla marken.

Virke

Huggs i skogen och används för att bygga saker.

Får

Ger lamm i april om man har två eller fler. Ger en liten matavkastning i form av mjölk. Ger en gång om året ull (pälsar). Slaktas för mat och en päls.

Kor

Får kalvar i april om man har två eller fler. Ger en relativt hög matavkastning i form av mjölk. Slaktas för mat och en päls.

Kor effektiviserar plöjningen av åkrar enormt mycket.

Flinta

Flinta förekommer inte naturligt i närheten av byn och måste därför köpas. Flintan är viktigt då man kan göra verktyg av den.

Lera

Lera är en billig råvara som går att tillverka keramik av.

Verktyg

Verktyg går åt i de flesta processer; jaga, hugga virke, bygga, plöja, röja mark. De är en förbrukningsvara och därför behöver man ha det på lager. De går att tillverka av flinta.

Keramik

Byns bästa exportvara. Keramik går att tillverka av lera men tar relativt lång tid att framställa. Har ett högt marknadsvärde.

Pälsar

Pälsar är användbara när byn har för få hyddor. Varje päls räddar livet på en bybo eller ett djur när det egentligen skulle ha fryst ihjäl. Pälsar får man av att jaga eller att slakta boskap.

Bärnsten

Den allmäna handelsvalutan som är mycket stabil på marknaden. Det är den minsta gemensamma nämnaren på marknaden och ger därför minst nettoförluster.